Skip to main content

Gösta 83 fortsätter investera i solenergi

Tanken på att producera egen el har funnits länge och något som ligger Gösta varmt om hjärtat. På gården hemma i ÅS finns totalt 60 solpaneler som producerar ca 60% av hans årsförbrukning vilket motsvarar en besparing på ca 21 000 kr per år.

Gösta har en lång karriär inom teknik som grundare till företaget Teletjänst AB, som redan vid starten 1966 var pionjärer med att bedriva handel och service med tele och kommunikationsapparater.

Intresset för teknologiska lösningar har alltid funnits, när gården i Ås köptes började funderingarna på minskade energikostnader med hjälp av solenergi.

“Redan 1995 konstruerade jag 6 egna solpaneler som monterades på hustaket, som än idag försörjer hushållet med varmvatten.”

Hösten 2018 bestämde sig Gösta för att utöka med fler solpaneler. Denna gång ville han ta hjälp av ett företag som kunde erbjuda en helhetslösning.

“Jag fick direkt bra kontakt med Solenergi Norr. Samma person har varit med under hela processen från konsultation, placering och till installation vilket har känts tryggt. Företaget har dessutom visat intresse långt efter att anläggningen satts i bruk.”

Solpanelerna har fästs på en markställning med totalt 54 paneler. En konstruktion som är utformad för svåra väderförhållanden och slitage.

“Installationen är oerhört skickligt utfört, skarvarna syns nästintill inte och den har en noggrann utformad design som hållit sig helt intakt.”

Solcellernas mest produktiva period sträcker sig från april till oktober. Det överskott som bildas kan kunden välja att förvara hos sin elleverantör för att utnyttja vid andra tillfällen då behovet är större och priserna högre. Med hjälp av en tillhörande app finns möjligheten att följa sin egen produktion och förbrukning.

“Det är intressant och roligt att se vad solcellerna producerar, spänningen kommer vara olidlig när jag ska sammanställa året som gått då det redan visar på goda resultat.”

Gösta räknar med att drygt halva elproduktionen kommer finnas till tillgodo hos hans elleverantör. Energi som han väljer att få tillbaka för användning under resterande delar av året.

“Solenergi har länge varit framtiden men kommer bli än mer med dagens utveckling och elpriser som inte kommer att sjunka. Speciellt gynnsamt är det såklart om du äger ett hus eller en större typ av byggnad. Energiförsörjningen minskar och du gör en insats för miljön.”

Om solcellsanläggningen

Antal: 54 solpaneler markmontage

Beräknad årsproduktion: 15 000 kWh

Årsförbrukning: 25 000 kWh