Skip to main content

Varför väljer en bostadsrättsförening att investera i solenergi?

“Det minskar energikostnaderna och ger trygghet då det är en långsiktig investering. Det visar också att vi bryr oss om vår miljö och omgivning vilket ökar attraktionsvärdet för området”

Carl-Henrik är ordförande i bostadsrättsföreningen Lillsjön som består av 388 hushåll. Han har bott i området sedan 1976. Med tiden blev elräkningarna allt dyrare och han började fundera över olika åtgärder.

“Genom mitt stora teknikintresse och i samband med införandet av investeringsstöd för solceller utvärderade jag möjligheterna för oss att investera i solenergi.”

En del medlemmar ställde sig skeptiska inför den stora investeringen men ganska snart ändrade de uppfattning när de såg fördelarna med att installera solpaneler. Både ekonomiska och miljömässiga mål skulle gynnas. När investeringsbeslutet var förankrat bland föreningens medlemmar var det dags att ta in offerter och besluta om vem som skulle få uppdraget.

“För oss var det viktigt med en leverantör som kunde ge oss totalentreprenad där vi i stort sätt lämnade över ansvaret. Det var även viktigt med snabba ledtider och bra leveranstid av anläggningen.”

Hos Brf Lillsjön är hustaken gjorda i eternit vilket kräver speciell kompetens och genomgång av dess förutsättningar för att hitta hållbara lösningar.

“Vi fick en tydlig och förtroendeingivande presentation av Solenergi Norr samt en välutformad offert, vilket avgjorde valet av leverantör.”

Anläggningen bestående av 842 solpaneler fördelade på sammantaget 6 hustak stod driftklar i oktober 2018 och var då Jämtlands största solcellsanläggning.

“Det här är så pass smart, vi kommer vara långt ifrån ensamma om att driva en anläggning som denna. Finns möjligheten ekonomiskt är det en bra investering som inte bara minskar elkostnaderna, utan även stärker miljöprofilen.”

Överskottet av energi som panelerna samlar på sig under sommarhalvåret lagras i vattenenergi som sedan återanvänds vid andra delar av året.

“Den offert som har legat till grund visade att vi skulle spara närmare 220 000 kilowattimmar om året vilket motsvarar 16–18% av årsförbrukningen, det är mycket pengar. Hitintills har den stämt till punkt och pricka”.

Via en tillhörande app följer föreningen hur mycket el som faktiskt används och vad som täcks upp med hjälp av solenergin.

“Hela processen har varit smidig och vi gillar att Solenergi Norr skapade en bra relation även med de boende i området. Att det är ett lokalt företag med närhet till service känns tryggt.”

Nu blickar Carl-Henrik och Brf Lillsjön framåt där laddboxar för el och hybridbilar står i sikte, ytterligare ett steg mot ett mer fossilfritt samhälle.

Fakta om solcellsanläggningen

Antal: 842 solpaneler

Beräknad årsproduktion: 220 000 kWh

Årsförbrukning: 1,2 miljoner kWh