1. Vad bör man tänka på när det snöar på panelerna?

När snö lägger sig på solpanelerna begränsas produktionen och med för tjockt snötäcke stannar till slut produktionen. Panelernas yta är dock rätt hal vilket innebär att snön som lagt sig ofta glider av rätt tidigt på våren och anläggningen börjar producera igen.

2. Passar mitt tak för solceller?

Ett tak i söderläge är mest effektivt men en solcellsanläggning kan fungera i alla väderstreck från öst till väst. Även takets lutning har en påverkan men solceller fungerar från helt liggande till helt stående. En annan faktor som påverkar solcellernas effektivitet är skuggning från omgivande föremål, som exempelvis träd och flaggstänger. Som du ser påverkar flera faktorer förutsättningarna, låt oss räkna på det!

3. Krävs bygglov för min solcellsanläggning?

Det generella bygglovskravet för solceller monterad efter befintlig taklutning är borttaget. Däremot råder vissa undantag vid exempelvis kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Är du osäker, hör dig för hos din kommun.

4. Är det lönsamt med solceller?

Solceller ger en ungefärlig årlig avkastning på 8-12% beroende på dina förutsättningar. Det innebär en återbetalningstid på 9-13 år utan hänsyn tagen till bidrag. Vi vågar påstå att solenergi ger högre avkastning än pengar på sparkonto!

5. Kan man söka bidrag för sin solcellsanläggning?

Bidrag kan sökas av privatpersoner, föreningar och företagare. Från 1 januari 2021 finns ett grönt skatteavdrag som berättigar 20% avdrag på investeringen samt 50% för energilager och elbilsladdare. Avdraget hanteras som ett Rot- och Rutavdrag och administreras av skatteverket. Avdraget sker direkt på din faktura.

För föreningar och företag finns möjlighet att söka ett investeringsstöd om 10% för hela investeringen.

6. Hur länge håller solpanelerna?

Solpanelerna erbjuder långa garantier. Bland annat en effektgaranti på 25 år vilket innebär att solpanelen minst ska producera 80% av sin ursprungskapacitet efter 25 år.

7. Får vem som helst installera solceller?

Det är behörighetskrav på flera delar av en installation av solceller. Det är därför viktigt att du som beställare kollar behörigheten på din leverantör hos Elsäkerhetsverket.

8. Kan jag lagra mitt överskott?

Idag finns olika lösningar för lagring av den överskottsel som produceras. Bland annat kan man använda sig av batterilösningar som kan fungera som ett utjämningsbatteri där överskottet lagras under dygnets produktiva timmar för att sedan förse fastigheten med el över natten då solen inte skiner. Kontakta oss för att höra mer om batterilösningar!

9. Erbjuder ni platsbesök?

Vi erbjuder alltid gratis rådgivning och kostnadsförslag och i det ligger även platsbesök. För oss är det viktigt att se på förutsättningarna med egna ögon men de är minst lika viktigt att få bekanta sig med dig som kund.

10. Behöver jag byta elmätare?

Det behövs en mätare som kan mäta både inkommande och utgående ström. Mätaren byts kostnadsfritt av nätägaren till mikroproducenter vid behov.